NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – NOWE KONKURSY

W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;(…)

Czytaj dalej

SONATINA 2

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez(…)

Czytaj dalej

ETIUDA 6

Konkurs na stypendia doktorskie Warunki przystąpienia do konkursu Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich: a) jeżeli(…)

Czytaj dalej

KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest(…)

Czytaj dalej

UWERTURA 2

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską(…)

Czytaj dalej

PRELUDIUM

Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Adresaci Konkurs skierowany jest do(…)

Czytaj dalej

OPUS

Opis Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Adresaci Z(…)

Czytaj dalej

NOWY KONKURS Z OBSZARU TECHNOLOGII I NAUK INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH SIECI CHIST-ERA

Opis Konkurs z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA, obejmuje swoim zakresem następujące zakresy tematyczne: Object recognition(…)

Czytaj dalej

KONKURS EQUIP (EU-INDIA PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie(…)

Czytaj dalej

KONKURS NA POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE – DAINA

Adresaci konkursu: W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają(…)

Czytaj dalej