COST NOWE AKCJE – SPOTKANIE INFORMACYJNE „COST – DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ (16 czerwca 2021)?

SPOTKANIE INFORMACYJNE pt. AKCJE COST – DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ? Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE województwa łódzkiego zaprasza do udziału(…)

Czytaj dalej

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany(…)

Czytaj dalej

Polskie Powroty NAWA – otwarty nabór wniosków w programie!

Polskie Powroty to prestiżowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej(…)

Czytaj dalej

HARMONOGRAM WEWNĘTRZNYCH KONKURSÓW UŁ W 2021 R.

FINANSOWANYCH Z PROGRAMU „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” DOKTORANCKIE GRANTY BADAWCZE GRANTY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW GRANTY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW PREMIE(…)

Czytaj dalej

GRANTY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

informacje wkrótce

Czytaj dalej

GRANTY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

informacje wkrótce

Czytaj dalej

PREMIE ZA GRANTY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Czytaj dalej

PREMIE ZA PUBLIKACJE I PATENTY

Czytaj dalej

NAGRODA REKTORA DLA WYBITNEGO NAUKOWCA

Czytaj dalej

Narodowe Centrum Nauki  –  MINIATURA 5

Czytaj dalej

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki – (20 maja 2021)

Czytaj dalej

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI DLA PROJEKTÓW NCN

Czytaj dalej