Program BioLAB – SPOTKANIE INFORMACYJNE 15.11.2019

Szanowni Państwo! Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór wniosków(…)

Czytaj dalej

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI DLA PROJEKTÓW NCN

Szanowni Państwo! W związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie ZSUN / OSF przekazujemy uaktualniony FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI. Dane do wniosku_NCN_2019(…)

Czytaj dalej

PROGRAM START

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie START (konkurs 2020) Program START skierowany jest do wybitnych młodych(…)

Czytaj dalej

Wymiana bilateralna naukowców – aktualne nabory

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery(…)

Czytaj dalej

Projekty B+R w ramach Grantów Norweskich – POLON i POLON CCS – rusza nabór!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie(…)

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (PUNKTACJA ZA PUBLIKACJE WYDANE W LATACH 2019-2020)

  Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (punktacja za publikacje wydane w latach 2019-2020) http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html Publikacje wydane(…)

Czytaj dalej

WYKAZ WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE (PUNKTACJA ZA MONOGRAFIE WYDANE W LATACH 2017-2020)

Czytaj dalej

Stypendia FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ – Exchange Program to the US

Czytaj dalej

NOWE KONKURSY NCN FINANSOWANE Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG – GRIEG i IdeaLab

Czytaj dalej

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI – MINIATURA 3

Czytaj dalej

PROGRAM „ERA FELLOWSHIPS SCM – SCIENCE MANAGEMENT” – termin do 1 lipca

Czytaj dalej

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMÓW „RESEARCH FELLOWSHIP” I „SENIOR FELLOWSHIP” CENTRUM BADAWCZEGO UNIWERSYTETU SZTUK W LINZ Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM Z BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE OPUBLIKOWANY PRZEZ MNISW 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Czytaj dalej

WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW

Czytaj dalej