Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych

Celem konkursu Premia za granty jest wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najaktywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej(…)

Czytaj dalej

Advanced Researcher in Residence

For English, scroll down. Konkurs skierowany jest do wybitnych, doświadczonych naukowców po doktoratach z najlepszych zagranicznych uczelni, w ramach planowanych(…)

Czytaj dalej

Visiting Research Fellow

For English, scroll down. Program skierowany jest do naukowców z zagranicy na różnym etapie kariery zawodowej, gwarantuje badaczom krótkoterminowy kontrakt(…)

Czytaj dalej

Junior Researcher in Residence

For English, scroll down. Konkurs skierowany jest do młodych, wyróżniających się postdoców z najlepszych ośrodków naukowych w kraju i za(…)

Czytaj dalej

Granty dla młodych badaczy

Przygotowane z myślą o młodych naukowcach  – granty przeznaczone na badania dla osób, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze(…)

Czytaj dalej

Granty dla doświadczonych badaczy

Granty dla doświadczonych badaczy są przeznaczone dla osób posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły(…)

Czytaj dalej

WAŻNE – możliwość zmiany dokumentacji konkursowej do dnia rozpoczęcia aplikacji

W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji.(…)

Czytaj dalej

Premie za publikacje i patenty

To specjalnie utworzony fundusz wspierający i premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego prowadzących działalność naukową z najlepszymi osiągnięciami naukowymi w każdej dyscyplinie(…)

Czytaj dalej

Granty aparaturowe

Konkurs przewiduje finansowanie związane z kalibracją, certyfikacją oraz modernizacją sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych w dowolnej dyscyplinie nauki, a(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca

Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca to specjalnie utworzony fundusz za szczególne osiągnięcia naukowe dla wybitnych, wyróżniających się efektywnością w dowolnej dyscyplinie(…)

Czytaj dalej