WYKAZ CZASOPISM Z BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE OPUBLIKOWANY PRZEZ MNISW 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Przedstawiamy w załączeniu zestawienie aktywnych czasopism naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi do nich wstępnie dyscyplinami, określonymi(…)

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem  po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny,(…)

Czytaj dalej

EWALUACJA – MINI PRZEWODNIK

Mini przewodnik dotyczący ewaluacji jest dostępny na stronie internetowej: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

Czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej jest dostępne na stronie internetowej:   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/392/1

Czytaj dalej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Projekt rozporządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505/katalog/12525454#12525454

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO REFORMIE

Szanowni Państwo! „Przewodnik po reformie” jest dostępny w formie elektronicznej na stronie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-%e2%80%92-przewodnik-po-reformie Zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki zostały w przewodniku(…)

Czytaj dalej

OŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do(…)

Czytaj dalej

NOWA KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Wykaz zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i(…)

Czytaj dalej

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI – KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Ustawę i właściwe rozporządzenia można pobrać ze strony: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Czytaj dalej