Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID

Każdy naukowiec, który chce, aby jego osiągnięcia publikacyjne były wzięte pod uwagę w ewaluacji, ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu(…)

Czytaj dalej

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Szanowni Państwo, zachęcamy  do zapoznania się z nowymi, rozszerzonymi wykazami czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw(…)

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (PUNKTACJA ZA PUBLIKACJE WYDANE W LATACH 2019-2020)

  Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (punktacja za publikacje wydane w latach 2019-2020) http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html Publikacje wydane(…)

Czytaj dalej

WYKAZ WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE (PUNKTACJA ZA MONOGRAFIE WYDANE W LATACH 2017-2020)

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM Z BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE OPUBLIKOWANY PRZEZ MNISW 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Przedstawiamy w załączeniu zestawienie aktywnych czasopism naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi do nich wstępnie dyscyplinami, określonymi(…)

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem  po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny,(…)

Czytaj dalej

EWALUACJA – MINI PRZEWODNIK

Mini przewodnik dotyczący ewaluacji jest dostępny na stronie internetowej: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

Czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej jest dostępne na stronie internetowej:   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/392/1

Czytaj dalej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Projekt rozporządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505/katalog/12525454#12525454

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO REFORMIE

Szanowni Państwo! „Przewodnik po reformie” jest dostępny w formie elektronicznej na stronie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-%e2%80%92-przewodnik-po-reformie Zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki zostały w przewodniku(…)

Czytaj dalej