Centrum Nauki UŁ informuje o uruchomionym naborze do drugiej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję  sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Wnioski można składać w ramach dwóch modułów:

 1. moduł 1 – Popularyzacja nauki i promocja sportu – wysokość środków od 20 000 zł do 1 000 000 zł – uczelnia może złożyć maksymalnie 5 wniosków na:
 2. popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocję nauki,
 3. organizację przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 4. organizację przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 5. organizację przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
 6. popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

 

 1. moduł 2 – Wsparcie dla bibliotek naukowych – wysokość środków od 20 000 zł do 250 000 zł– uczelnia może złożyć maksymalnie 2 wnioski, na wsparcie realizacji projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich projektu;
 4. którego wysokość dofinansowania nie przekracza 90% kosztów realizacji projektu (wymagany min. 10% wkład własny);
 5. Dodatkowo, warunkiem udziału w programie w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” jest posiadanie przez bibliotekę naukową, której organizatorem jest wnioskodawca, unikatowych zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Nabór wniosków trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 

do pobrania:

załącznik-zgoda Dziekana_SON