Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską CANALETTO

Data rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2021 r.

Data zakończenia naboru: 19 marca 2021r., godz. 15.00

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

 

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

 

Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych

  • matematyka, fizyka, chemia,
  • kosmos
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • medycyna i zdrowie.

Link do strony konkursu:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdalena Zalasą

e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl