Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór na finansowanie projektów, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego.

Cele:

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Koszty:

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

·         koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;

·         koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;

·         koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;

Grant z NAWA w ramach programu wynosił będzie do  500 000 złotych na jeden projekt naukowy,

Nabór:

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu

Jeden Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż trzy wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów.

Złożone przez Państwa projekty będą podlegały preselekcji  w UŁ.  Szczegółowe informacje dotyczące preselekcji podamy do Państwa informacji  do 15.10.2020 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Magdalena Zalasa

Centrum Nauki UŁ

T: 42 635 41 58

E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl