W ramach projektu OPUS można budować konsorcja, zapraszać do zespołu naukowców z polskich czy zagranicznych jednostek naukowych. Limit wynagrodzeń obejmuje wszystkich wykonawców z zespołu projektowego.

Dla osób spoza UŁ można przyjąć też inną formę zatrudnienia – umowę cywilno-prawną (umowę o dzieło/zlecenie).