Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority ogłaszają siódmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

W projektach muszą być realizowane:  badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Partnerzy projektu będą finansowani przez odpowiednie dla swojego kraju instytucje: NCBR i Israel Innovation Authority. W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagany jest zrównoważony wkład uczestników z obu państw w realizację zadań badawczych. Oznacza to, że udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i izraelską) nie może być mniejszy niż 30 proc. całkowitego kosztu jego realizacji.

Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych – w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak
i organizacja badawcza.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, (dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł.)

Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa:

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/siodmy-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe/

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Nauki UŁ, Rektorat II, ul. Uniwersytecka 3, pokój 103, tel: 635 41 68 i 71

Małgorzata Mstowska malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; Renata Olender – Bartosik renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl; Dominika Rostocka dominika.rostocka@uni.lodz.pl