Konkurs POIR 1.1.1 – SZYBKA ŚCIEŻKA- PROJEKTY B+R

Trwa nabór wniosków do konkursu POIR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się również konsorcja złożone z przedsiębiorcy i jednostki naukowej, przy czym udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%.

W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Nabór wniosków podzielono na IV rundy:

od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda); -tylko dla dużych przedsiębiorstw

od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda); – tylko dla MŚP

od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (IV runda)- tylko dla MŚP

W konkursie nie mogą uzyskać dofinansowania podmioty realizujące działalność określoną projektem na terenie woj. mazowieckiego.

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Nauki UŁ, Rektorat II, ul. Uniwersytecka 3, pokój 103, tel: 635 41 68 i 71

Małgorzata Mstowska malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; Renata Olender – Bartosik renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl; Dominika Rostocka dominika.rostocka@uni.lodz.pl

 

Konkurs POIR 4.1.4 – PROJEKTY APLIKACYJNE

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie na  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wnioskodawca może być konsorcjum naukowo-przemysłowe składające się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków trwa do 3 kwietnia 2020 r.

*Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. *

*Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

*Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu (tylko przedsiębiorca!)

* Limity podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

-o dla przedsiębiorstw: 50% kosztów kwalifikowalnych;

-o dla jednostek naukowych: 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;

Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 1 mln PLN do 50 mln euro.

Dofinansowanie dla jednostki naukowej realizującej badania przemysłowe i prace rozwojowe -100%

 

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Nauki UŁ, Rektorat II, ul. Uniwersytecka 3, pokój 103, tel: 635 41 68 i 71

Małgorzata Mstowska malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; Renata Olender – Bartosik renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl; Dominika Rostocka dominika.rostocka@uni.lodz.pl