Szanowni Państwo,

 

Informujemy o II konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, który został ogłoszony przez dyrektora NCBR w dniu 21.02.2020 r.

 

Konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 

  1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
  2. Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów). 

 

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz konsorcjów jednostek naukowych złożonych maksymalnie z 5 podmiotów.

 

Dofinansowania przeznaczone jest na realizację:

 

  • badań podstawowych (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)
  • badań przemysłowych,
  • prac rozwojowych,
  • prac przedwdrożeniowych,

z zastrzeżeniem, że projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 18 mln zł: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 15 mln PLN, dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 3 mln PLN.

 

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 23 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku (do godziny 16:00).

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-ii-konkurs-w-ramach-strategicznego-programu-bada/

 

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla jednego projektu. Złożenie drugiego wniosku jest możliwe o ile dotyczy innego celu oraz innych zadań. W związku z powyższym, osoby zainteresowane aplikowaniem, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do Centrum Nauki na załączonym formularzu do dnia 16 marca 2020 r.

 

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem 42 635 41 68 (Renata Olender-Bartosik oraz Małgorzata Mstowska).