Szanowni Państwo!

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta organizuje 2 kwietnia 2019 r. spotkanie informacyjne z Ambasadorem Komisji w naszym regionie dr hab. n. med. Markiem Postułą oraz stypendystami.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (sala 23, Centrum Biblioteczno- Informacyjne ul. Żwirki i Wigury 63).

 

Program jest nową inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z okazji 60-lecia Programu Fulbrighta w Polsce. Ambasadorzy zostali wybrani w drodze otwartego konkursu spośród ponad 2000 polskich absolwentów.

Podczas spotkania Ambasadorzy podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

W zakresie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Michałem Cegiełkowskim, e-mail: michal.cegielkowski@wum.edu.pl.

W imieniu Organizatorów spotkania – zapraszamy!