Formularz jednostki 

 W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Pierwszy formularz zawiera dane dla projektu MINIATURA, drugi dedykowany jest pozostałym projektom NCN

 

formularz jednostki_MINIATURA

formularz jednostki_pozostałe projekty NCN