Szanowni Państwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Studia dualne” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

O dofinansowanie może ubiegać się szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna dla kierunków o profilu praktycznym studiów I i II stopnia. Wnioski powinny zakładać realizację pełnego cyklu kształcenia.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym. W konkursie nie wskazano na konieczność realizacji projektu w partnerstwie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie przekracza 48 miesięcy.

Staż w jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego powinien być realizowany od 3 do 6 miesięcy w roku akademickim. Staż powinien rozpocząć się nie później niż po drugim semestrze studiów. Należy odrębnie planować oraz realizować praktyki zawodowe wymienione w ustawie o Szkolnictwie wyższym oraz staże wskazane jako obligatoryjną formę wsparcia w konkursie. Sposób realizacji stażu i jego tryb zależą od wnioskodawcy, specyfiki kierunku oraz efektów kształcenia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000 000 zł.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 10 000 000 zł. Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na działania, które finansowane są z dotacji.

Termin naboru wniosków trwa do 02.03.2018r.

Link do konkursu: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/duo18/

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Barbara Łukomska, barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Renata Olender – Bartosik, renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168