Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem konkursów z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

– Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2

zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z elementami praktycznego przygotowania wniosków w ramach programu.

Spotkania zostaną zorganizowane w dwóch terminach

  1. 25.01.2018 (czwartek) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ o godzinie 11:10 – sala Rady Wydziału (pok.103) (spotkanie odbywać się będzie tuż po Radzie Wydziału i może zaistnieć okoliczność rozpoczęcia spotkania w kilkuminutowym przesunięciem.)
  2. 26.01.2018 (piątek) Wydziale Filologicznym UŁ o godzinie 10:00 – sala Rady Wydziału (A5).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to:

Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W tej edycji przewidywane są następujące tematy:

  • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursow-i-2018-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.htm

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl dostępnym od dnia 16 stycznia do 28 lutego.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu oraz spotkania udziela Pani Danuta Klimaszewska, tel.: 42 635-41-65 , e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl