Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w ramach programu Erasmus+

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ dla wszystkich akcji na rok 2018. Budżet programu na 2018 rok wynosi 2,7 mld Euro.

Terminy składania wniosków:

  • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r.
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 21 marca 2018 r.
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lutego, 26 kwietnia, 04 października 2018
  • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
  • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 28 lutego 2018 r.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 8 lutego 2018 r.
  • Działania „Jean Monnet”: Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

Pełna treść zaproszenia oraz przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 dostępne są na stronie

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Więcej informacji o programie Erasmus+, warunkach konkursów i wsparciu przy przygotowaniu projektów otrzymają Państwo w  Centrum Nauki UŁ pok. 217.

Osoba kontaktowa: Marcin Podogrocki, tel. 42 6354752 , email mpodogrocki@uni.lodz.pl.