Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 15 listopada br. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu „Diamentowy Grant”.

Program „Diamentowy Grant” przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora  nie posiadając  tytułu zawodowego magistra.

Adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie mogą być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. muszą posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. muszą prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Nauki UŁ: 

Ewa Łasica-Podsiedlik, tel. (42) 635-41-59; e-mail: ewa.lasica@uni.lodz.pl