Nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

„Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.” (M. P. z 2017 r. poz. 578) weszła w życie dnia 6 lutego 2017 r.

Celem umowy jest rozwijanie i wzmacnianie związków między środowiskami naukowymi obu państw poprzez ułatwienie realizacji wspólnych programów i projektów zgodnie z priorytetami polityki społecznego i gospodarczego rozwoju Polski i Argentyny. Oba państwa zamierzają wspierać jednostki naukowe podejmujące różnego rodzaju działania, których celem jest rozwój badawczo-technologiczny, np.: wizyty naukowców; projekty i programy badawcze, rozwojowe lub edukacyjne; konferencje, sympozja, szkolenia, warsztaty, konsultacje i wystawy naukowe czy wymianę informacji i dokumentacji naukowych.

Za koordynację współpracy dwustronnej będzie odpowiadać Wspólna Komisja ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

Odnośniki