Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
  • Multi-level Governance and Management,
  • Managing Strategies and Solutions.

Cele

The aim of the JPI Urban Europe is to create attractive, sustainable and economically viable urban areas, in which European citizens, communities and their surroundings can thrive.

The JPI Urban Europe focuses on how to:

  • Transform urban areas into centres of innovation and technology
  • Ensure social cohesion and integration
  • Reduce the ecological footprint and enhance climate neutrality
  • Take advantage of technological solutions and realize efficient and sustainable urban systems and networks (mobility, energy, water, ICT, etc.)

Projects must address all three sectors food, water and energy by an integrative approach.

Theme 1. Robust Knowledge, Indicators and Assessments

Theme 2. Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

Theme 3. Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the FWE Nexus

Adresaci

Each project proposal must be submitted by a project consortium consisting of at least three eligible applicants from at least three participating countries. Each project consortium must have the interest and competence to undertake research, development and/or innovation within the specified themes. Clear added value of the international consortium should be demonstrated and, if relevant, the added value for national investments.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Cypr, Francja, Holandia, Japonia, Katar, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

Termin nadsyłania zgłoszeń

15 marca 2017

Adres internetowy

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-13-konkurs-sugi