FULBRIGHT SLAVIC AWARD

Opis Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w(…)

Czytaj dalej

PRELUDIUM

Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Adresaci Konkurs skierowany jest do(…)

Czytaj dalej

OPUS

Opis Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Adresaci Z(…)

Czytaj dalej

ERANET-LAC 3RD MULTI-THEMATIC JOINT CALL 2017/2018

Opis Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych: BIODIVERSITY: Observatories’ network on biodiversity and climate(…)

Czytaj dalej

NOWY KONKURS Z OBSZARU TECHNOLOGII I NAUK INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH SIECI CHIST-ERA

Opis Konkurs z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA, obejmuje swoim zakresem następujące zakresy tematyczne: Object recognition(…)

Czytaj dalej

ERA-NET TRANSCAN-2-TRANSLATIONAL RESEARCH ON RARE CANCERS

  Zakres konkursu Aim 1: Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and(…)

Czytaj dalej

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE

Czytaj dalej

NOWY ADRES CENTRUM NAUKI

Czytaj dalej

UTRUDNIENIA W KONTAKCIE

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NCN – OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, DAINA – PREZENTACJE

Czytaj dalej

NOWE KONKURSY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW NCN – OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, DAINA

Czytaj dalej

FORESTVALUE: MIĘDZYNARODOWY KONKURS Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM „INCLUSION WITHIN KA2”

Czytaj dalej