SPOTKANIE NCN-PREZENTACJA

PREZENTACJA – spotkanie NCN

Czytaj dalej

FORMULARZ JEDNOSTKI

Formularz jednostki   W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum(…)

Czytaj dalej

Konkursy NCN – spotkanie informacyjne

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, SONATA i BEETHOVEN. Wydarzenie z udziałem(…)

Czytaj dalej

NABÓR NA WYMIANĘ BILATERALNĄ POMIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ

Opis W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany biletralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie(…)

Czytaj dalej

SONATA 14

Opis Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN LIFE 1

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Adresaci Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ –STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW

Czytaj dalej

BEETHOVEN CLASSIC 3

Czytaj dalej

BIODIVERSITY AND ITS INFLUENCE ON ANIMAL, HUMAN AND PLANT HEALTH.

Czytaj dalej

PRELUDIUM 16

Czytaj dalej

OPUS 16

Czytaj dalej

Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Czytaj dalej

CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Czytaj dalej

SHENG 1

Czytaj dalej