FORMULARZ JEDNOSTKI

Formularz jednostki   W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum(…)

Czytaj dalej

Konkursy NCN – spotkanie informacyjne

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, SONATA i BEETHOVEN. Wydarzenie z udziałem(…)

Czytaj dalej

NABÓR NA WYMIANĘ BILATERALNĄ POMIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ

Opis W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany biletralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie(…)

Czytaj dalej

SONATA 14

Opis Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN LIFE 1

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Adresaci Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ –STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW

Opis Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN CLASSIC 3

Czytaj dalej

BIODIVERSITY AND ITS INFLUENCE ON ANIMAL, HUMAN AND PLANT HEALTH.

Czytaj dalej

PRELUDIUM 16

Czytaj dalej

OPUS 16

Czytaj dalej

Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Czytaj dalej

CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Czytaj dalej

SHENG 1

Czytaj dalej

MINIATURA 2

Czytaj dalej