KONKURS SZLAKAMI POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Cele Celem projektu jest  upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski(…)

Czytaj dalej

EUREKA – KONKURS 2/2017

Konkurs jest bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą(…)

Czytaj dalej

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w(…)

Czytaj dalej

MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION FELLOWSHIP PROGRAM

Cele Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Preferowane będą wnioski dotyczące(…)

Czytaj dalej

GRANTY FULBRIGHT-SCHUMAN

Cele Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE(…)

Czytaj dalej

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU COST

  Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z MNiSW i RPK ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi zapraszają  na spotkanie i(…)

Czytaj dalej

II KONKURS W RAMACH PROGRAMU CYBERSECIDENT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ

Czytaj dalej

EDUKACJA GLOBALNA 2017 – OTWARTY KONKURS OFERT

Czytaj dalej

DAINA: ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE

Czytaj dalej

NOWA UMOWA Z ARGENTYNĄ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE NAUKI I TECHNIKI

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU EQUIP (EU-INDIA PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES)

Czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ KONKURSU HERA (HUMANITIES IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA)

Czytaj dalej

GOSPOSTRATEG

Czytaj dalej

PROGRAM FIRST TEAM NA FINANSOWANIE PIERWSZYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH KIEROWANYCH PRZEZ DOKTORÓW NA WCZESNYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ

Czytaj dalej