SONATINA 1

SONATINA 1 Projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia(…)

Czytaj dalej

ETIUDA 5

ETIUDA 5 Konkurs na stypendia doktorskie Cele W ramach konkursu rozpatrywane są wnioski, w których badania prowadzone w ramach rozprawy(…)

Czytaj dalej

QuantERA

QuantERA QuantERA jest siecią 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach, koordynowaną przez Narodowe Centrum Nauki, wspierającą badania naukowe z(…)

Czytaj dalej

TYPY KONKURSÓW NCN W 2018 ROKU

Typy konkursów NCN  

Czytaj dalej