FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI NCN

Formularz danych jednostki NCN – adres skrzynki podawczej ePUAP

W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Uwaga !!!

Nowością jest podanie we wniosku /zakładka -Wnioskodawca/adresu skrzynki podawczej w ePUAP.

FORMULARZ-DANYCH-JEDNOSTKI-_nowy