Szanowni Państwo

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt.

Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials.

The primary aim of the sixth joint call of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) is to combine the resources, infrastructures, and research strengths of multiple countries in order to address the identification and validation of new targets, the development of new therapies, and new tools for new treatments (including new antibiotics).
The goal is to foster multinational research collaborations to add value to, and to build upon, the research conducted independently at national level, as well as to work together to develop new and urgently needed therapies.
A number of bacterial pathogens are associated with an alarming increase in rates of drug resistance development in healthcare and community settings. In September 2017, WHO published the Global priority list of antibiotic-resistant bacteria1 with the aim to guide research, and the discovery and development of new therapies. The priority pathogens list have been classified according to three categories:
Priority 1 : Critical
– Acinetobacter baumannii; carbapenem-resistant
– Pseudomonas aeruginosa; carbapenem-resistant
– Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Providencia spp. and Morganella spp.); carbapenem-resistant, 3rd generation cephalosporin-resistant
Priority 2 : High
– Enterococcus faecium ; vancomycin-resistant
– Staphylococcus aureus; methicillin-resistant, vancomycin intermediate and resistant
– Helicobacter pylori; clarithromycin-resistant
– Campylobacter; fluoroquinolone-resistant
– Salmonella spp.; fluoroquinolone-resistant
– Neisseria gonorrhoeae; 3rd generation cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant
Priority 3: Medium
– Streptococcus pneumoniae; penicillin-non-susceptible
– Haemophilus influenzae; ampicillin-resistant
– Shigella spp.; fluoroquinolone-resistant
In addition of those three priority classes, Mycobacterium tuberculosis multi-and extensively drug resistant has also been identified as a priority for discovery and the development of new therapies.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim, według zalecanego wzoru), składany przez lidera projektu w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/jpiamr2018.

Kraje uczestniczące w konkursie

Belgia, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Harmonogram konkursu

Nabór wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

  • 7 marca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
  • kwiecień/maj 2018 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
  • 14 czerwca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
  • październik/listopad 2018 r. – wyniki konkursu
  • przełom  2018/2019 – rozpoczęcie realizacji projektów

więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-01-12-jpi-amr-nowy-konkurs