Szanowni Państwo

NCN wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty, którego tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

  • Innovative sustainable management of multifunctional forests;
  • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Składane projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniający elementy badań społecznych oraz ekonomicznych.

Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4).

Adresaci konkursu:

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu.

Czas trwania projektu:

minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r.
  • Termin składania full proposals: 14 sierpnia 2018 r.
  • Wyniki konkursu: październik 2018 r.
  • Rozpoczęcie projektów: przełom 2018/2019 r.

Webinarium – szansa na znalezienie partnerów do realizacji projektu:

15 listopada 2017 r. ForestValue organizuje webinarium adresowane do wnioskodawców, którzy chcieliby nawiązać współpracę z potencjalnym partnerami do realizacji projektów. Aby wziąć udział w webinarium, należy przesłać 3 slajdy w programie Power Point zawierające informacje o pomyśle badawczym, partnerach zaangażowanych w projekt oraz profilu poszukiwanych partnerów do realizacji projektu do Cariny Lemke (c.lemke@fnr.de), koordynującej konkurs ForestValue, do 9 listopada 2017 r. Link do webinarium będzie przesłany zarejestrowanym uczestnikom 13 listopada 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE: https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/

Osoba do kontaktu:

Ewelina Wronka; ewelina.wronka@uni.lodz.pl, tel.: 42 635 4169, Rektorat UŁ, pok. 215.

Katarzyna Kalska-Sochacka; katarzyna.kalska@uni.lodz.pl, tel.: 42 635 4170, Rektorat UŁ, pok. 215.