Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

 

Cele

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

i/lub

  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Adresaci

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy od dnia 12 kwietnia godzina 12.00

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.

Adres strony internetowej

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html