CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej(…)

Czytaj dalej

SHENG 1

SHENG Opis Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze  Adresaci W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez(…)

Czytaj dalej

MINIATURA 2

MINIATURA Opis Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Adresaci Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:  uzyskały stopień naukowy doktora w(…)

Czytaj dalej

SONATA BIS

SONATA   Opis Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy(…)

Czytaj dalej

HARMONIA 10

HARMONIA  Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Adresaci Z wnioskami(…)

Czytaj dalej

MAESTRO 10

 MAESTRO Opis Konkurs  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych(…)

Czytaj dalej