NABÓR NA WYMIANĘ BILATERALNĄ POMIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ

Opis W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany biletralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie(…)

Czytaj dalej

SONATA 14

Opis Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN LIFE 1

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Adresaci Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ –STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW

Opis Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN CLASSIC 3

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i(…)

Czytaj dalej

PRELUDIUM 16

Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Adresaci Konkurs skierowany jest do(…)

Czytaj dalej

OPUS 16

Czytaj dalej

CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Czytaj dalej

SHENG 1

Czytaj dalej

MINIATURA 2

Czytaj dalej

SONATA BIS

Czytaj dalej