STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMÓW „RESEARCH FELLOWSHIP” I „SENIOR FELLOWSHIP” CENTRUM BADAWCZEGO UNIWERSYTETU SZTUK W LINZ Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się ze stypendium oferowanego w  ramach programów „research fellowship” i „senior fellowship” Centrum Badawczego Uniwersytetu(…)

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM Z BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE OPUBLIKOWANY PRZEZ MNISW 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Przedstawiamy w załączeniu zestawienie aktywnych czasopism naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi do nich wstępnie dyscyplinami, określonymi(…)

Czytaj dalej

WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z konkursami NAWA – wymiana bilateralna naukowców. Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo(…)

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z AMBASADOREM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHT

Szanowni Państwo! Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta organizuje 2 kwietnia 2019 r. spotkanie informacyjne z Ambasadorem Komisji(…)

Czytaj dalej

PROGRAM NAWA – POLSKIE POWROTY

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA ”Polskie Powroty”. Program ten ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA dla naukowców. Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia(…)

Czytaj dalej

KONKURSY OPUS 17 I PRELUDIUM 17 W NOWEJ ODSŁONIE ORAZ DEBIUT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI WE WSPÓŁPRACY Z AUSTRIĄ, CZYLI MOZART

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Czytaj dalej

EWALUACJA – MINI PRZEWODNIK

Czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Czytaj dalej

Doctoral Research Fellowship Programs at University of Alberta

Czytaj dalej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO REFORMIE

Czytaj dalej