PROGRAM NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA

Cel Programu Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie Projektów  ukierunkowanych na ich promocję za granicą. Celami(…)

Czytaj dalej

TECHMATSTRATEG

Szanowni Państwo, NCBiR ogłosiło drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”(…)

Czytaj dalej

EUREKA

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  ogłosiło otwarty nabór wniosków na(…)

Czytaj dalej

REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE – OSTATNI KONKURS

Szanowni Państwo,   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,(…)

Czytaj dalej

DANE DO UMOWY Z NCN NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Dane do umowy z NCN na realizację projektów badawczych Uwaga: Proszę wpisać w umowie aktualny adres Uniwersytetu Łódzkiego: ul. Narutowicza(…)

Czytaj dalej

Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

NCN together with JPI Urban Europe network and Chinese funding agency NSFC is pleased to announce a new call on(…)

Czytaj dalej

JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Czytaj dalej

POWER 3.1 STUDIA DUALNE

Czytaj dalej

FIRST-TEAM

Czytaj dalej

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA POIR – 4.1.11

Czytaj dalej

AKTYWNE STARZENIE SIĘ MOŻNA ROZWIJAĆ DZIĘKI PARTNERSTWU SPOŁECZNEMU I STOSUNKOM PRZEMYSŁOWYM.

Czytaj dalej

WNIOSKI W KONKURSACH NCN

Czytaj dalej

LIDER

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI

Czytaj dalej