NOWA KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

Wykaz zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i(…)

Czytaj dalej

REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI – KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Ustawę i właściwe rozporządzenia można pobrać ze strony: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Czytaj dalej

PROGRAM STYPENDIALNY FULBRIGHT – EDYCJA NA ROK AKADEMICKI 2020 – 2021

Szanowni Państwo! Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego dla studentów i naukowców na rok akademicki 2020-2021. Poniżej przesyłamy(…)

Czytaj dalej

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną rządu francuskiego na rok 2019. Szczegóły na stronach www: https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja.  (…)

Czytaj dalej

NABÓR NA WYMIANĘ BILATERALNĄ POMIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ

Opis W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany biletralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie(…)

Czytaj dalej

SONATA 14

Opis Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN LIFE 1

Czytaj dalej