KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Jest(…)

Czytaj dalej

UWERTURA 2

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską(…)

Czytaj dalej

FIRST TEAM

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż(…)

Czytaj dalej

OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

STRATEGICZNE CELE PROGRAMU Strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i(…)

Czytaj dalej

WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU

STRATEGICZNE CELE PROGRAMU Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie RP, stanowiącymi materialne(…)

Czytaj dalej

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) PILOT

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) PILOT

Czytaj dalej

ERC

Czytaj dalej

H2020 SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

Czytaj dalej

H2020 SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION

Czytaj dalej

H2020 EUROPE IN A CHANGING WORLD – INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE SOCIETIES

Czytaj dalej

H2020 CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIALS

Czytaj dalej

H2020 SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY

Czytaj dalej

H2020 FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, MARINE AND MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY

Czytaj dalej

H2020 HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELL-BEING

Czytaj dalej