Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.

Opis Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu: kurs(…)

Czytaj dalej

CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej(…)

Czytaj dalej

SHENG 1

SHENG Opis Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze  Adresaci W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez(…)

Czytaj dalej

MINIATURA 2

MINIATURA Opis Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Adresaci Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:  uzyskały stopień naukowy doktora w(…)

Czytaj dalej

SONATA BIS

SONATA   Opis Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy(…)

Czytaj dalej

HARMONIA 10

HARMONIA  Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Adresaci Z wnioskami(…)

Czytaj dalej

MAESTRO 10

Czytaj dalej

SEMINARIUM PROGRAM RAMOWY HORYZONT EUROPA

Czytaj dalej

PREZENTACJE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Czytaj dalej

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Czytaj dalej

CENTRUM NAUKI – DNI WOLNE OD PRACY

Czytaj dalej

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

Czytaj dalej

PROGRAM PROM

Czytaj dalej

TANGO 3

Czytaj dalej