WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z konkursami NAWA – wymiana bilateralna naukowców. Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo(…)

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z AMBASADOREM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHT

Szanowni Państwo! Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta organizuje 2 kwietnia 2019 r. spotkanie informacyjne z Ambasadorem Komisji(…)

Czytaj dalej

PROGRAM NAWA – POLSKIE POWROTY

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA ”Polskie Powroty”. Program ten ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA dla naukowców. Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia(…)

Czytaj dalej

KONKURSY OPUS 17 I PRELUDIUM 17 W NOWEJ ODSŁONIE ORAZ DEBIUT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI WE WSPÓŁPRACY Z AUSTRIĄ, CZYLI MOZART

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w odświeżonej formule(…)

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem  po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny,(…)

Czytaj dalej

EWALUACJA – MINI PRZEWODNIK

Czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Czytaj dalej

Doctoral Research Fellowship Programs at University of Alberta

Czytaj dalej

HARMONOGRAM NAWA NA 2019

Czytaj dalej

DANE DO UMOWY Z NCN NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Czytaj dalej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Czytaj dalej

PRZEWODNIK PO REFORMIE

Czytaj dalej