MISTRZOWIE DYDAKTYKI – termin do 31.03.2020

Szanowni Państwo, Zachęcamy do składania ofert w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Mistrzowie Dydaktyki (etap I).  Nabór ofert został(…)

Czytaj dalej

„Łódzkie Eureka”- promocja osiągnięć naukowych, artystycznych i technicznych pracowników UŁ

Rozpoczęła się XVII edycja wyróżnień Łódzkie Eureka, w których promowane są wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds.(…)

Czytaj dalej

NAWA – „Polskie Powroty” i „Program im. Ulama”

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie(…)

Czytaj dalej

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Szanowni Państwo, zachęcamy  do zapoznania się z nowymi, rozszerzonymi wykazami czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw(…)

Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu JPI UE: URBAN ACCESSIBILITY AND CONNECTIVITY

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach(…)

Czytaj dalej

DANE DO UMOWY Z NCN NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Szanowni Państwo! Prosimy wpisywać w umowie aktualny adres Uniwersytetu Łódzkiego: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź Stronami umowy są:   Narodowe Centrum(…)

Czytaj dalej

PROGRAM START

Czytaj dalej

Wymiana bilateralna naukowców – aktualne nabory

Czytaj dalej

Projekty B+R w ramach Grantów Norweskich – POLON i POLON CCS – rusza nabór!

Czytaj dalej

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (PUNKTACJA ZA PUBLIKACJE WYDANE W LATACH 2019-2020)

Czytaj dalej

WYKAZ WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE (PUNKTACJA ZA MONOGRAFIE WYDANE W LATACH 2017-2020)

Czytaj dalej

Stypendia FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ – Exchange Program to the US

Czytaj dalej

NOWE KONKURSY NCN FINANSOWANE Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG – GRIEG i IdeaLab

Czytaj dalej

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI – MINIATURA 3

Czytaj dalej