Zarządzenie Rektora nr 149

Regulamin Komisji

Wzór wniosku

Dane do formularza uświadomionej zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Terminy posiedzeń Komisji ds. bioetyki badań naukowych UŁ w roku akademickim 2019/2020:

09.12.2019

Terminy kolejnych posiedzeń będą przekazywane do wiadomości na bieżąco.

 

Kontakt

Monika Gut – Grzejdziak

Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytecka 3, pok. 101, I piętro.

90-137 Łódź

tel: 042/635-42-81

e-mail: monika.grzejdziak@uni.lodz.pl