Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie projektów badań biologicznych, medycznych, chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego pobranego od ludzi, a także badań ingerujących w psychikę człowieka, zwanych dalej „badaniem”.

 

Zarządzenia Rektora UŁ,  powołujące do życia Komisję

zarz. nr 43 z 13.11.2020r. doc

załącznik nr 1

 

Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych UŁ

zarz. nr 146 z 3.07.2020 r

zarz. nr 61 z 11.12.2020 r

Regulamin (ze zm.)

załączniki (wersja edytowalna)

WZÓR WNIOSKU DO KOMISJI:

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji_wzór WNIOSKU

WZÓR FORMULARZA ZGODY:

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji ds. bioetyki

 

Terminy posiedzeń Komisji

27.04.2021 

 

UWAGA – wnioski są przyjmowane (ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 i pracę zdalną w wersji elektronicznej – skan, pdf) do 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

 

 

Warto się zapoznać: 

 

WSKAZÓWKI IOD UŁ dotyczące ochrony danych w badaniach naukowych prowadzonych w UŁ

 

ZALECENIA RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI dot. BADAN Z UDZIAŁEM LUDZI

 

 

Kontakt

sekretarz: Monika Gut – Grzejdziak

drugi sekretarz: Małgorzata Mstowska

Centrum Nauki, Uniwersytet Łódzki

e-mail: komisja.bioetyka@uni.lodz.pl