Zarządzenie Rektora nr 149

Regulamin Komisji

 

WSKAZÓWKI IOD UŁ dotyczące ochrony danych w badaniach naukowych prowadzonych w UŁ

 

Formularz wniosku kierowanego do Komisji udostępnia Centrum Nauki UŁ,  Monika Gut – Grzejdziak

e-mail: monika.grzejdziak@uni.lodz.pl

 

Terminy posiedzeń Komisji ds. bioetyki badań naukowych UŁ w roku akademickim 2019/2020:

10.02.2020

30.03.2020

UWAGA!
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną posiedzenie Komisji zostaje przesunięte na okres poświąteczny tj. po 14 kwietnia. 
Dokładna data zostanie ustalona w późniejszym czasie.

 

Terminy kolejnych posiedzeń będą przekazywane do wiadomości na bieżąco.

 

Kontakt

Monika Gut – Grzejdziak

Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytecka 3, pok. 101, I piętro.

90-137 Łódź

tel: 042/635-42-81

e-mail: monika.grzejdziak@uni.lodz.pl