Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie projektów badań biologicznych, medycznych, chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego pobranego od ludzi, a także badań ingerujących w psychikę człowieka, zwanych dalej „badaniem”.

 

Zarządzenia Rektora UŁ,  powołujące do życia Komisję

zarz. nr 4 z 6.10.2016 r.

zarz. nr 83 z 19.02.2020 r.

załącznik skład komisji

 

Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych UŁ

zarz. nr 146 z 3.07.2020 r

Regulamin i załączniki

załączniki (wersja edytowalna)

 

WZÓR WNIOSKU DO KOMISJI:

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji_wzór WNIOSKU

WZÓR FORMULARZA ZGODY:

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji ds. bioetyki

 

Terminy posiedzeń Komisji

informacja będzie podana po okresie wakacyjnym

 

 

Warto się zapoznać: 

 

WSKAZÓWKI IOD UŁ dotyczące ochrony danych w badaniach naukowych prowadzonych w UŁ

 

ZALECENIA RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI dot. BADAN Z UDZIAŁEM LUDZI

 

 

Kontakt

Sekretarz Komisji – Monika Gut – Grzejdziak

Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki

e-mail: monika.grzejdziak@uni.lodz.pl