Zarządzenie Rektora nr 149

Regulamin Komisji

Wzór wniosku

Dane do formularza uświadomionej zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Terminy posiedzeń Komisji ds. bioetyki badań naukowych UŁ w roku akademickim 2018/2019:

29.10.2018 r.

10.12.2018 r.

11.02.2019 r.

15.04.2019 r.

10.06.2019 r.

 

Kontakt

Iwona Rytych-Kaleta

Centrum Nauki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytecka 3, pok. 102, I piętro.

90-137 Łódź

tel: 042/635-41-58

e-mail: iwona.kaleta@uni.lodz.pl