NAWA – „Polskie Powroty” i „Program im. Ulama”

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie(…)

Czytaj dalej

WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z konkursami NAWA – wymiana bilateralna naukowców. Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo(…)

Czytaj dalej

PROGRAM NAWA – POLSKIE POWROTY

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA ”Polskie Powroty”. Program ten ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z programem NAWA dla naukowców. Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia(…)

Czytaj dalej

NABÓR NA WYMIANĘ BILATERALNĄ POMIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ

Opis W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany biletralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie(…)

Czytaj dalej

PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ –STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW

Opis Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów(…)

Czytaj dalej

POLSKIE POWROTY

Cel Programu Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub(…)

Czytaj dalej