FORMULARZ JEDNOSTKI

Formularz jednostki   W zamieszczonym poniżej Formularzu znajdują się  wszystkie dane niezbędne do prawidłowego uzupełnienia w systemie OSF wniosku do Narodowego Centrum(…)

Czytaj dalej

SONATA 14

Opis Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN LIFE 1

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Adresaci Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych, które wspólnie(…)

Czytaj dalej

BEETHOVEN CLASSIC 3

Opis Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i(…)

Czytaj dalej

BIODIVERSITY AND ITS INFLUENCE ON ANIMAL, HUMAN AND PLANT HEALTH.

Opis This call includes two Actions: Action A for supporting classic collaborative research projects. Classic collaborative research projects are gathering(…)

Czytaj dalej

PRELUDIUM 16

Opis Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Adresaci Konkurs skierowany jest do(…)

Czytaj dalej

OPUS 16

Opis Konkurs na na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Adresaci Z(…)

Czytaj dalej

CENTRA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej(…)

Czytaj dalej

SHENG 1

SHENG Opis Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze  Adresaci W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez(…)

Czytaj dalej

MINIATURA 2

MINIATURA Opis Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Adresaci Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:  uzyskały stopień naukowy doktora w(…)

Czytaj dalej