REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE – OSTATNI KONKURS

Szanowni Państwo,   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,(…)

Czytaj dalej

Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

NCN together with JPI Urban Europe network and Chinese funding agency NSFC is pleased to announce a new call on(…)

Czytaj dalej

JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Szanowni Państwo NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against(…)

Czytaj dalej

POWER 3.1 STUDIA DUALNE

 Szanowni Państwo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Studia dualne” w ramach Działania 3.1(…)

Czytaj dalej

FIRST-TEAM

Szanowni Państwo, Przypominamy, że w dniu 5 marca br. mija termin składania aplikacji w programie FIRST TEAM koordynowanym przez Fundację(…)

Czytaj dalej

AKTYWNE STARZENIE SIĘ MOŻNA ROZWIJAĆ DZIĘKI PARTNERSTWU SPOŁECZNEMU I STOSUNKOM PRZEMYSŁOWYM.

Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu międzynarodowego ASPIRE (Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise). Projekt jest finansowany jest(…)

Czytaj dalej

WNIOSKI W KONKURSACH NCN

Szanowni Państwo Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 oraz(…)

Czytaj dalej

LIDER

Szanowni Państwo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs w Programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców(…)

Czytaj dalej

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.0 1.00-IP.08-00-UMO/17 Cel projektu Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację(…)

Czytaj dalej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – NOWE KONKURSY

W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe: Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;(…)

Czytaj dalej