Załączniki do zarządzenia w sprawie zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników UŁ oraz osób spoza UŁ do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Załączniki do zarządzenia w sprawie zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników UŁ oraz osób spoza UŁ do projektów finansowanych ze(…)

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZATRUDNIANIA, ROZLICZANIA I WYPŁATY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UŁ ORAZ OSÓB SPOZA UŁ DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

zarządzenie nr 144 z dnia 27.07.2017 r

Czytaj dalej