Spotkanie informacyjne nt. konkursów NCN i zarządzania danymi badawczymi

Szanowni Państwo,   okres wakacyjny jest nie tyko czasem wypoczynku. Jest to także przerwa inspirująca do kolejnych wyzwań.   Biorąc(…)

Czytaj dalej

PREZENTACJA: EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Czytaj dalej

MATERIAŁY z webinarium nt. Zarządzania finansami i raportowania w projektach POWER i ERASMUS+

prezentacja rozliczenia projektów POWER prezentacja rozliczenia projektów Erasmus+

Czytaj dalej

Prezentacja ze spotkania nt. postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych

Szkolenie – postępowania w sprawie nadania stopni naukowych w czasach COVID

Czytaj dalej

SPOTKANIA INFORMACYJNE nt. postępowania w sprawie nadania stopni naukowych oraz ewaluacji jakości działalności naukowej

Szanowni Państwo, Centrum Nauki UŁ zaprasza na spotkania informacyjne z cyklu „Centrum Nauki UŁ – zdalnie”, które odbędą się za(…)

Czytaj dalej

Stopnie naukowe, awanse, fundusz rozwoju naukowego Uczelni

Joanna Pielużek E: joanna.pieluzek@uni.lodz.pl T: 42 635 40 85

Czytaj dalej

Co to jest wniosek uzupełniający w Programie BEKKER i kiedy należy go złożyć?

Zgodnie z Regulaminem Programu im. Bekker, NAWA planuje uruchomienie odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków na „komponent krajowy” Programu, obejmujący finansowanie wynagrodzenia(…)

Czytaj dalej

Czy można brać udział w programie NAWA jeśli posiada się inny grant (np. NCN Sonata Bis, Opus)?

Nie ma żadnych przeciwskazań żeby brać udział w programie NAWA, jakkolwiek każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie.

Czytaj dalej

Czy w programie Ulama przewidziane są środki na zakup materiałów potrzebnych dla realizacji projektu, np. odczynników?

Program ULAMA nie przewiduje  środków na zakupy materiałów potrzebnych dla realizacji projektu. Zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu, przy obliczaniu wysokości(…)

Czytaj dalej

Program im. Bekkera – czy małżonek/dziecko może przebywać z wnioskodawcą tylko przez czas jakiś? (np. wyjazd trwa 12 miesiący – rodzina 1-2 miesiące)?

Zgodnie z punktem 6.2 Regulaminu Programu, kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek –(…)

Czytaj dalej