Advanced Researcher in Residence

Konkurs skierowany jest do wybitnych, doświadczonych naukowców po doktoratach z najlepszych zagranicznych uczelni, w ramach planowanych środków istnieje możliwość sfinansowania(…)

Czytaj dalej

Visiting Research Fellow

Program skierowany jest do naukowców z zagranicy na różnym etapie kariery zawodowej, gwarantuje badaczom krótkoterminowy kontakt na Uniwersytecie Łódzkim (od(…)

Czytaj dalej

Junior Researcher in Residence

Konkurs skierowany jest do młodych, wyróżniających się postdoców z najlepszych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, którzy stopień naukowy(…)

Czytaj dalej

Granty dla młodych badaczy

Przygotowane z myślą o młodych naukowcach  – granty przeznaczone na badania dla osób, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły badawcze(…)

Czytaj dalej

Granty dla doświadczonych badaczy

Granty dla doświadczonych badaczy są przeznaczone dla osób posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, które chcą realizować swoje oryginalne pomysły(…)

Czytaj dalej

IDUB – szkolenia on-line – NOWE TERMINY

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem wewnętrznych konkursów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego, finansowanych w ramach działania Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza,(…)

Czytaj dalej

WAŻNE – możliwość zmiany dokumentacji konkursowej do dnia rozpoczęcia aplikacji

W związku z licznymi zapytaniami oraz uwagami, Centrum Nauki informuje, iż dokumentacja konkursowa może ulec zmianie do dnia rozpoczęcia aplikacji.(…)

Czytaj dalej

Premie za publikacje i patenty

To specjalnie utworzony fundusz wspierający i premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego prowadzących działalność naukową z najlepszymi osiągnięciami naukowymi w każdej dyscyplinie(…)

Czytaj dalej

Granty aparaturowe

Konkurs przewiduje finansowanie związane z kalibracją, certyfikacją oraz modernizacją sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych w dowolnej dyscyplinie nauki, a(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca

Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca to specjalnie utworzony fundusz za szczególne osiągnięcia naukowe dla wybitnych, wyróżniających się efektywnością w dowolnej dyscyplinie(…)

Czytaj dalej