Granty Aparaturowe to konkurs finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Przedstawiamy poniżej listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu.