Szkolenie pn. Horyzont Europa dla indywidualnych naukowców – GRANTY Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 14 maja 2021 w godz. 13.00-14.30 przeprowadzi Michał Kaczmarek reprezentujący Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego Horyzont Europa przy Uniwersytecie Łódzkim. Rejestracja https://forms.office.com/r/DivhQCegVe

 

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dla Supervisorów w grantach MSCA. Są one skierowane do osób planujących wystąpić w roli przełożonych naukowców aplikujących o granty, jak również do instytucji, w których planowana jest realizacja projektów.

 

Zapowiadane konkursy MSCA 2021:

 

Osoby planujące wystąpić w UŁ roli Supervisor prosimy o kontakt z Centrum Nauki:

Ewelina Wronka ewelina.wronka@uni.lodz.pl

Joanna Korczyńska joanna.korczynska@uni.lodz.pl

 

Więcej o:

DOCTORAL NETWORKS Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych  naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania.

STAFF EXCHANGES Projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu.

Marie Skłodowska-Curie and Citizens Celem działania jest organizacja Nocy Naukowców i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych prowadzonych w Unii Europejskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/