Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią – nabór wniosków

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami – nabór wniosków

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Magdalena Zalasa

e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl