Szanowni Państwo,

w ramach konkursu NCN  – WEAVE  można razem z partnerem z Czech aplikować o wspólne projekty składając je do ich agencji.

Termin naboru mija 22 kwietnia 2021 r.

szczegóły konkursu  na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-03-30-weave-unisono-webinarium-dla-polskich-zespolow-badawczych

 

Osoba do kontaktu w CN UŁ:

Ewelina Wronka – e-mail: ewelina.wronka@uni.lodz.pl

 

Wnioski krajowe w ramach programu Weave -UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Jeśli w dniu złożenia wniosku wspólnego do agencji wiodącej formularz wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF jest niedostępny, to wniosek krajowy należy złożyć do NCN w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania informacji o udostępnieniu tego formularza. Informacja o udostępnieniu formularza wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Centrum, dostępnej pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ oraz w systemie ZSUN/OSF.

Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF. Może to wpłynąć na planowanie we wniosku krajowym budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych, w sekcji „Przygotowanie budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze”.

Planowane terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 roku oraz ogłaszania wyników oceny w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

Agencja Nabór jako agencja wiodąca
GAČR (Czechy) Nabór wniosków w terminie:

22 lutego – 8 kwietnia 2021 r. [AKTUALIZACJA: 22.02.2021]

Szczegółowe wytyczne GAČR:

Evaluation based on the lead agency principle (LA projects) [AKTUALIZACJA: 22.02.2021]

Planowany termin ogłoszenia wyników: koniec 2021 r./początek 2022 r. [AKTUALIZACJA: 22.02.2021]

źródło: strona www NCN