Konferencja inaugurująca w Polsce Program HORYZONT EUROPA – 16 kwietnia 2021

https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa

 

Niebawem pierwsze konkursy.

 

Webinarium Komisji Europejskiej poświęcone zasadom aplikowania w programie Horyzont Europa

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

 

Prezentacje KE nt. grantów Marii Skłodowskiej- Curie MSCA w programie Horyzont Europa

MSCA under Horizon Europe Information Event | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)

 

Kolejne spotkanie dotyczące przygotowania i ewaluacji grantów, pn. Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects planowane jest na 21 kwietnia 2021  EUSurvey – Survey (europa.eu) 

 

Na portalu Funding and Tender dostępne są także pierwsze dokumenty – wzór umowy  grantowej i wzór wniosku projektowego:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – terminy konkursów z Programu Pracy na rok 2021:

https://erc.europa.eu/news/calls-2022-tentative-dates

 

Komisja Europejska zaprasza do rejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021-2027:

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert