Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 21 i PRELUDIUM 20.

OPUS 21 –  to konkurs na projekty badawcze, skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W zgłaszanych do finansowania projektach możliwe jest wykorzystanie przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub współpraca z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem. Warunkiem jest także odbycie przynajmniej jednego zagranicznego stażu podoktorskiego, a także posiadanie specjalistycznej wiedzy, unikalnych kompetencji i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu OPUS 21 znajdują się na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Osoby do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Alina Kołodziuk, E: alina.kolodziuk@uni.lodz.pl, T: 635 41 59

Eliza Wróblewska-Palmowska, E: eliza.palmowska@uni.lodz.pl, T 635 47 15

 

PRELUDIUM 20 – to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu PRELUDIUM 20 znajdują się na stronie NCN

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Osoba do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Eliza Wróblewska-Palmowska, E: eliza.palmowska@uni.lodz.pl, T 635 47 15