Lista rankingowa wniosków Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych

Konkurs finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)