Centrum Nauki informuje, że 5 lutego 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór w V konkursie ogłoszonym w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

 

Celem Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące tematy:

 

  1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego (na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury);
  2. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej (na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  3. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym (na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 

Konkurs skierowany jest wyłącznie do konsorcjum jednostek naukowych złożonych maksymalnie z 5 podmiotów.

 

Przedmiotem dofinansowania są:

  1. badania podstawowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)
  2. badania przemysłowe,
  3. prace rozwojowe,
  4. prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe).

 

Termin naboru wniosków:  od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 r. (do godziny 16:00).

 

Budżet konkursu: 25 mln zł: maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego:

  • zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 4 mln PLN,
  • zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 mln PLN,
  • zagadnienia badawczego nr 3 wynosi 9 mln zł.

 

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

 

Link do dokumentacji konkursowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg-v

 

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla jednego projektu. Złożenie drugiego wniosku jest możliwe o ile dotyczy innego celu oraz innych zadań.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki, za pośrednictwem platformy TEAMS bądź drogą mailową na adres m.in.:

Renata Olender-Bartosik (e-mail: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl)

Dominika Rostocka (e-mail:dominika.rostocka@uni.lodz.pl)