Otwarte konkursy międzynarodowe NCN na badania podstawowe:

 

WEAVE UNISONO

WEAVE UNISONO jest częścią międzynarodowego programu wielostronnego WEAVE – Research funding without borders, w ramach którego NCN współpracuje z instytucjami partnerskimi z Austrii (FWF), Czech (GAČR), Słowenii (ARRS), Szwajcarii (SNSF) i Niemiec (DFG), bez ograniczeń tematycznych.

WEAVE

SHENG 2
Konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, na badania podstawowe, obejmujące wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych.

SHENG

CHIST-ERA 

Konkurs na projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  2. Towards Sustainable ICT

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2020

 

FORESTVALUE 

Konkurs na projekty badawcze dotyczące następujących tematów:

  • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals
  • Building with wood from various perspectives
  • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

Joint Call 2021 (JC 2021)

 

JAMIR

Konkurs na projekty badawcze w ramach współpracy z siecią JPIAMR, pod nazwą One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR

JAMIR

EN-UTC

Konkurs na projekty badawcze w ramach współpracy z siecią JPI Urban Europe w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities

EN-UTC

CHANSE

Konkurs na projekty badawcze w ramach współpracy sieci HERA oraz NORFACE. Konsorcjum CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) przygotowało konkurs Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age

CHANSE

 

osoby do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

Ewelina Wronka – ewelina.wronka@uni.lodz.pl

Joanna Korczyńska – joanna.korczynska@uni.lodz.pl