1 lutego 2021r. rusza nabór wniosków w konkursie TANGO V

 

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku, z podziałem na dwie rundy. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Za przedsięwzięciem TANGO stoi idea budowania mostów między badaniami podstawowymi a ich praktycznym wykorzystaniem.

Adresatami piątego konkursu TANGO są:

  1. jednostki naukowe
  2. konsorcja naukowo-przemysłowe

Dofinansowaniem w projekcie objęte zostaną  prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe. W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Nie ma w nim ograniczeń tematycznych.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie TANGO V przeznaczonych jest 30 mln zł. Przewidziane są trzy ścieżki aplikowania (A, B, C), w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

Zgodnie z celami programu, na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniać projekty m.in. przez pryzmat zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia rezultatów. Istotne są także takie kryteria, jak cel projektu oraz prawa własności intelektualnej, potencjał do realizacji planowanego przedsięwzięcia czy nowość i konkurencyjność jego rezultatów.

Szczegóły konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Centrum Nauki:

Małgorzata Mstowska (malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl)