Szanowni Państwo,

 

w imieniu Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA informujemy, że  trwa nabór kandydatów ze środowiska naukowego, zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji programu stypendialnego European Food Risk Assessment (EU-FORA).

 

Termin składania aplikacji upływa dnia 15 stycznia br. 

 

Zaproszenie EFSA adresowane jest do naukowców na początkowym etapie ścieżki zawodowej, a także na jej półmetku, doktorantów, post-doc’ów,  naukowców zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym, generalnie do wszystkich kandydatów ze środowiska naukowego poszukujących możliwości nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 

Wyłonieni uczestnicy programu odbędą 12-miesięczny staż w europejskich wyspecjalizowanych jednostkach poza krajem macierzystym, zyskując możliwość nabycia/udoskonalenia swoich umiejętności dzięki metodzie aktywnego uczestnictwa (learning-by-doing). Organizacja goszcząca  zapewni pełną integrację z realizowanymi pracami.

 

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a raport naukowy z ich pracy zostanie zamieszczony w specjalnym wydaniu Dziennika EFSA (EFSA Journal). Ponadto, w ramach 12-miesięcznego stażu, skorzystają z możliwości udziału z 4 modułach szkolenia w zakresie oceny ryzyka (3-tygodniowe szkolenie wprowadzające w siedzibie EFSA i pozostałe moduły szkolenia  w stolicach wybranych krajów europejskich).

 

Termin składania aplikacji przez instytucje zainteresowane pełnieniem roli „hosting site”, tj. instytucji goszczącej upływa 12 lutego 2021 r.

 

Szczegółowe informacje, w tym również wypowiedzi stażystów, którzy skorzystali z programu, udokumentowane na video, a także link do składania aplikacji dostępne są na stronie:

 

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie  stypendialnym European Food Risk Assessment (EU-FORA).