Centrum Nauki UŁ informuje, iż 4 stycznia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w I konkursie ogłoszonym w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje dwa tematy:

 1. TEMAT 2. Rozpoznawanie obrazów medycznych – wyłącznie w zakresie:
 • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 • raka piersi u kobiet,
 • raka prostaty u mężczyzn.

 

Celem jest opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

 

 1. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

 

Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Systemy powinny być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania.

 

Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego tematu.

 

Adresatem konkursu jest:

 1. Wnioskodawca indywidualny: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie,

lub

 1. Konsorcjum składające się maksimum z 3 podmiotów:
 • wyłącznie jednostek naukowych,
 • wyłącznie przedsiębiorstw,
 • jednostek naukowych i przedsiębiorstw,

przy czym, Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Przedmiotem dofinansowania są:

 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe.

Projekt musi obejmować realizację następujących faz:

 1. fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
 • stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,
 • zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
 1. fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
 • stworzenia generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;
 1. fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na:
 • ulepszaniu powstałego systemu,
 • przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.

Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3 zadania.

Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.

Do realizacji kolejnej fazy zostaną dopuszczone projekty najlepsze tj. takie, które w momencie oceny fazy I lub II uzyskają minimalny próg punktowy przejścia miedzy fazami (zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie).

Termin naboru wniosków:  od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r., wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Budżet konkursu: 60 mln zł (po 30 mln zł na każdy temat).

Wysokość dofinansowania pojedynczego projektu:

 1. projekt realizowany w temacie nr 2: minimalnie: 3,5 mln zł, maksymalnie: 10 mln zł.
 2. projekt realizowany w temacie nr 11: minimalnie: 1,7 mln zł, maksymalnie: 8 mln zł.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.

Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 października 2021 roku.

Okres trwania projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje:

 • 36 miesięcy na realizację przez Wykonawcę (12 miesięcy na każdą z faz);
 • 6 miesięcy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II.

Link do dokumentacji konkursowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne-infostrateg/infostrateg-i-konkurs/

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki, m.in.:

Renata Olender-Bartosik (e-mail: renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl).