Lista rankingowa wniosków w dziedzinie nauk społecznych

Konkurs finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

lista rankingowa wniosków w dziedzinie nauk społecznych