Lista rankingowa wniosków w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych

Konkurs finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)

Lista rankingowa wniosków w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych