W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352

Wprowadzone zmiany doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz dostosowują przepisy epizodyczne do nowego terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Centrum Nauki porównaniem rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej i rozporządzenia z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Porównanie rozporządzenia dot. ewaluacji i rozp.zmieniającego_sierpień 2…