Szkolenie – postępowania w sprawie nadania stopni naukowych w czasach COVID